top of page

tautiniai drabužiai 

Jeigu darome prielaidą, kad vodų palikuonys išlaikė savo kalbą gyvą iki pat XIX a. pradžios, būtų logiška manyti, kad savo tautinius drabužius jie taip pat brangino iki to pačio laikotarpio.
Tuomet, panaikinus baudžiavą ir po to sekus industrializacijai bei plitus švietimui, įvyko paskutinioji sparti asimiliacijos banga ir jau Ferdinandas Johanas Vydemanas 1871 m. ekspedicijoje padarė išvadą, kad Krievingų krašte nebeliko nė vieno krievinių kalbos žinovo ir tautinių drabužių nešiotojo...

Sligina_Izoras_sievas.jpg
bottom of page